Vartiointi

Vartiointipalvelua on olemassa erilaisia kokonaisuuksia, joita yhdistelemällä asiakas saa haluamansa turvatason yrityksen toimintaan tai kotiinsa.

Piirivartiointi on yöaikaan ajoneuvolla suoritettavia vartiointi/tarkastuskierroksia, joilla tarkastetaan mm. ovien ja porttien lukituksia, rakennusten ulkokuorien eheyttä, alueella liikkuvien henkilöiden kulkuoikeuksia.

Kierroksia tehdään ennalta sovitun aikataulun mukaisesti epäsäännöllisin väliajoin. Kierrosten kestoon vaikuttavat mm. suoritettavat tehtävät.

Paikallisvartiointi on sitä, että kyseisessä paikassa on vartija fyysisesti läsnä. Vartija suorittaa paikalla ollessaan yllämainittuja tehtäviä, joiden lisäksi näkymällä paikalla ennaltaehkäisee rikollista toimintaa ja antaa turvallisuuden tunnetta.

Myymälätarkkailua suoritetaan siviilivaatteissa, kyseessä on ns. myymäläetsivän työ. Tarkoituksena on ottaa kiinni näpistelijöitä.

Hälytysvartiointi tarkoittaa sitä, että kiinteistössä on hälytinjärjestelmä jonka lauettua yleensä piirivartija saapuu paikalle tarkastamaan hälytyksen syytä.

Hälytystyyppejä, joita vastaanotetaan, on erilaisia mm. murto, ryöstö, palo, tulva yms.

Hälytysvartioinnissa asiakkaan kiinteistössä käydään vain kun hälytys tulee. Tämä palvelu yhdistetään usein piirivartiointiin sen ennaltaehkäisevän vaikutuksen takia.

Arvokuljetus on palvelu, jossa asiakkaan omaisuutta, rahaa tai muuta arvokasta materiaalia, kuljetetaan paikasta toiseen. Tämä tehtävä suoritetaan joko vartija asussa tai siviilinä, riippuen asiakkaan tahdosta ja olosuhteista joissa tehtävä suoritetaan.

© 2023 Vartio Ykköset Oy, Y-tunnus 1013665-7, Kyminlinnantie 22, 48600 Kotka. Puh. 05-22 333 22